Soidades amargas suspiros amantes: Tangências e Traço de Giz de Miguelanxo Prado